centrum designu

TT | MIASTO+. URBANISTYCZNIE. SOCJOLOGICZNIE. KULTURALNIE

Gdyby każdy z nas miał zaprojektować sobie miasto – jakie by ono było? Czy miasto poddaje się wpływowi projektanta, czy ma swoje zdanie na temat tego, czym być, a czym nie? O różnych wizjach miasta porozmawiamy podczas siódmego spotkania z cyklu TEMATY TRENDowate. Wydarzenie odbędzie się w ramach festiwalu Gdynia Design Days.

Miasto jest jak żywy organizm. Z jednej strony można przewidzieć, jak będzie się rozwijało i jak funkcjonować będą poszczególne jego składowe. Z drugiej zaś w pewnych sytuacjach jego reakcje mogą okazać się nieoczekiwane i zaskakujące. Urbaniści i socjologowie mogą zaprojektować miasto według sprawdzonych wzorców. Wzorce te mogą się przyjąć. Mogą też jednak zostać odrzucone, zupełnie jak wtedy, gdy organizm odrzuca obcy organ.

W niektórych europejskich stolicach, np. w Londynie i Berlinie, nie powiodły się próby zasymilowania społeczności emigrantów. Mimo, że planowano inaczej, powstały monokulturowe getta. W krajach skandynawskich z kolei projektowane i budowane są osiedla, które mieszkańcy natychmiast akceptują. Postrzegane są one jako doskonałe miejsce do życia. Podobne rzecz ma się z Gdynią. Obywatele Gdyni uważają swoje miasto za najlepsze miejsce do życia. Co powoduje, że tak właśnie sądzą?

Miasto nie istnieje w oderwaniu od mieszkańców. Każdy członek miejskiej społeczności nakreśli jego odmienny obraz, ponieważ każdy inaczej postrzega miejską rzeczywistość. Pewne elementy przestrzeni uznajemy za swoje. Widzimy je, bo są częścią naszego codziennego życia, używamy ich lub to one mają na nas wpływ. Innych nie zauważamy i nie zapamiętujemy. Nie istnieją dla nas, bo nie należą do „naszego świata”, nawet jeśli są tuż obok, na sąsiedniej ulicy.

Jeśli zapytamy każdego mieszkańca z osobna, jak zaaranżowałby miejską przestrzeń, by była zgodna z jego wizją miasta idealnego, z pewnością otrzymamy wiele różniących się od siebie projektów. Ich kształt i charakter zależeć będzie od wieku autora, jego pozycji społecznej, wykształcenia, wykonywanego zawodu, sposobu spędzania wolnego czasu. Nie bez znaczenia będą tu również aspekty kulturowe.

O takie właśnie projekty zapytamy gości siódmej edycji TEMATÓW TRENDowatych. Do dyskusji zaprosiliśmy troje, rzec można, specjalistów od miasta, zajmujących się różnymi aspektami miejskości. Architekt, antropolożka i animatorka kultury poproszeni zostaną o nakreślenie obrazu miasta według własnego, unikalnego projektu.

To będą nietypowe TEMATY TRENDowate. Tym razem nie wkładamy kija w mrowisko. Nie szukamy antagonizmów. Nie spieramy się. Nawet jeśli bowiem wizje naszych gości będą diametralnie różnić się, finalnie i tak muszą współistnieć. Miasto, nawet zaprojektowane, pozostaje żywą tkanką. Wiele czynników musi w nim współgrać, by powstał prawidłowo funkcjonujący, zdrowy miejski organizm.

Zapraszamy 10 lipca o godz. 18.00 do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Wstęp wolny.

ZAPROSZENI GOŚCIE:
Jan Kołodziej
Natalia Cyrzan
Martyna Obarska

Opiekun merytoryczny spotkań z cyklu TEMATY TRENDowate: dr Marta Flisykowska | Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk