ppnt gdynia | centrum designu

Dla Biznesu. Skorzystaj z dofinansowania na specjalistyczne usługi - Design Management.

W ramach działalności Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego Gdynia możesz skorzystać z profesjonalnych usług doradczych. Firma z sektora MŚP, która zgłosi się do PPNT Gdynia otrzyma kompleksowe wsparcie od etapu opracowywania pomysłu na nowy produkt, usługę lub ekosystemu produktowo-usługowego, aż do momentu wprowadzenia produktu/usługi na rynek. 

Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Możliwe będzie zrealizowanie pełnego cyklu lub wybranego etapu. Doradztwo będzie bazować na metodologii „design thinking”. 

Usługa zakłada następujące etapy doradztwa:
 
    • · rozwój nowego produktu: badanie i definiowanie (potrzeb, użytkowników, grup docelowych, analiza trendów)
    • · rozwój nowego produktu: tworzenie koncepcji w oparciu o posiadaną wiedzę, badania, analizę rynku i trendów
    • · rozwój produktu: doradztwo przy tworzeniu prototypu, testowanie i tworzenie ostatecznej wersji
Przedsiębiorcom nie brakuje pomysłów na nowe produkty czy usługi. Jednak ścieżka, która zapewni przeprowadzenie procesu od koncepcji do wdrożenia usługi czy też do wprowadzenia nowego produktu na rynek stanowi dla nich poważne wyzwanie. Wynika to zarówno z braku specjalistycznej wiedzy i umiejętności, jak i z małej świadomości dotyczącej projektowania form produktów, które mają być wprowadzone na rynek.

Dofinansowanie w 7 krokach – sprawdź szczegóły
 

Więcej informacji: +48 58 880 82 16 
dm@ppnt.plProjekt realizowany w ramach dofinansowanego ze środków unijnych RPO WP 2014-2020 projektu „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy”.

Granty przyznawane są w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1 (Specjalistyczne Usługi Doradcze). Całkowita wartość projektu wynosi 27 mln zł.

Dokumentacja konkursu grantowego została umieszczona na stronie arp.gda.pl/spektrum.

Zapytania prosimy przesyłać na adres spektrum@arp.gda.pl oraz pod numerami telefonów: 58 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007.

Partner:

paulina kisiel

paulina kisiel

Dyrektor kreatywny, producent i menadżer projektowy z ponad 8-letnim doświadczeniem. Jej codzienna praca jako kierownika festiwalu Gdynia Design Days skupia się na dokładnej obserwacji trendów oraz dostosowaniu programu festiwalu do potrzeb jego odbiorców. Na co dzień tworzy wnętrza komercyjne do restauracji i przestrzeni mieszkalnych, związana z autorską pracownią architektoniczną studioturbo.pl. Jestem strategiem, który dostrzega zalety i wady większości sytuacji. Moją pasją jest projektowanie systemów, ponieważ zawsze kieruję się ciekawością i szukam spójności w nieskończonych ilościach danych. W pracy jestem samowystarczalna i nie boję się podążać ryzykowną ścieżką, starając się produkować to, co najlepsze.

ewa chudecka

ewa chudecka

Ekspert Design Management, producent wydarzeń w PPNT Gdynia | Centrum Designu. Historyk sztuki i projektant wnętrz. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe z Design Management na SWPS, w ramach których rozwija kompetencje z zakresu Zarządzania Innowacjami. Pracuje w PPNT Gdynia | Centrum Designu od 2013 roku, gdzie wspiera firmy we wdrażaniu procesów projektowych oraz współtworzy festiwal Gdynia Design Days.

Karolina Cygert

Karolina Cygert

Specjalista ds. projektów unijnych w PPNT Gdynia | Centrum Designu. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz studiów podyplomowych z zakresu public relations. Od 2017 roku zajmuje się zarządzaniem projektami europejskimi oraz wsparciem MŚP we wdrażaniu innowacji. Koordynator Gdynia Design Days w zakresie rozwijania współpracy ze sponsorami i partnerami międzynarodowymi.

ewa janczukowicz-cichosz

ewa janczukowicz-cichosz

Wicedyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, odpowiada za jego rozwój, komunikację i promocję oraz działania kreatywne. Doświadczony projekt manager, wykorzystujący w swojej pracy zagadnienia z zakresu design management, zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii cyrkularnej. Ekspert w zakresie komunikacji strategicznej oraz budowania marki. Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz interdyscyplinarnych studiów Design Management prowadzonych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego wspólnie ze Szkołą Główną Handlową.