ppnt gdynia | centrum designu

New European Bauhaus

W sierpniu 2020 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła plany stworzenia nowego Bauhausu w ramach unijnego planu naprawczego. W orędziu o stanie Unii skierowanym do Parlamentu Europejskiego przewodnicząca podkreśliła potrzebę zapoczątkowania kulturalnej i zrównoważonej przestrzeni współpracy. Od tego czasu weszliśmy w pierwszą fazę NEB. Również Centrum Designu jako członek organizacji BEDA bierze udział w tworzeniu tej wyjątkowej inicjatywy.

Nowy Europejski Bauhaus to inicjatywa wychodząca poza ramy projektu środowiskowego lub ekonomicznego.  Inicjatywy ma stworzyć przestrzeń interdyscyplinarnego dialogu oraz wspólną platformę projektową i kreatywną, w której architekci, artyści, studenci, naukowcy, inżynierowie i projektanci współpracują nad systemowymi zmianami poprzez połączenia designu i zrównoważonego rozwoju. Jest to ruch oparty na zrównoważonym rozwoju, dostępności i estetyce. Ma na celu nie tylko  przybliżyć ludziom zasady Europejskiego Zielonego Ładu, ale być siłą napędową do jej urzeczywistnienia w atrakcyjny, innowacyjny i zorientowany na człowieka sposób.

Nowy europejski Bauhaus powinien również wykorzystać drugi rewolucyjny megatrend naszego stulecia – cyfryzację, która w coraz większym stopniu zmienia nasz sposób myślenia i działania. Symulacje komputerowe umożliwią poprawę decyzji projektowych pod względem efektywnego gospodarowania zasobami, ponownego wykorzystania lub wpływu na środowisko i lokalny klimat.

Ruch nieodłącznie związany jest z życiem obywateli i miejsc, w których żyją. Miasta odgrywają tu ważną rolę jako miejsca, w których jednocześnie zachodzi wiele zjawisk, wchodzących w interakcję z ludźmi, przestrzeniami i funkcjami. Celem inicjatywy jest osiągnięcie neutralnych klimatycznie miast, które są bardziej przyjazne do życia

W ramach NEB wdrażane będą:
  • · European Green Deal (Europejski Zielony Ład) - to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest uczynienie Europy neutralną dla klimatu w 2050 r.

  • · Renovation Wave Strategy (Strategia – Fala renowacji)  - to strategia na rzecz polepszania energetyczności budynków (nowe normy dla nowopowstających oraz określenie norm renowacji); tworzenia miejsc pracy; polepszenie jakości życia w mieście.

>> Dowiedz się więcej o NEB

Proces realizacji zaplanowano w trzech przenikających się i uzupełniających fazach:

  • · Faza projektowania (design phase) Jej celem jest zbadanie potrzeb i wyzwań Europy i opracowanie w odpowiedzi na nie odpowiednich koncepcji i projektów działania. Faza ma opierać się na szerokich badaniach i interdyscyplinarnym dialogu teoretyków i praktyków. Eksperci na nowo przyjrzą się obecnym rozwiązanym palących problemów i spróbują je zaprojektować. Poprzez redefinicję tego co istnieje zdecydują w jakich obszarach i w jaki sposób Nowy Europejski Bauhaus może przyspieszyć, skonkretyzować i zmaterializować dobre pomysły. W ramach pierwszej fazy zaplanowane zostały programy pilotażowe, które przeprowadzone zostaną w różnych państwach członkowskich UE. Ponadto już na wiosnę 2021 Komisja Europejska zaplanowała pierwszą edycję nagrody New European Bauhaus, która nagrodzi inspirujące inicjatywy związane z kluczowymi podstawami założeń NEB.

  • · Faza realizacji (Delivery phase) Będzie to faza wzajemnego uczenia się i wprowadzania w życie inicjatyw zaprojektowanych na poprzednim etapie. Zostanie rozpoczęta od ustanowienia co najmniej pięciu „Pilotów Nowego Europejskiego Bauhausu”. Stworzona zostanie platforma współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami fazy projektowania - „Wspólnota praktyków”.

  • · Faza rozpowszechniania (Dissemination phase) Na kolejnym etapie Nowego Europejskiego Bauhausu skupimy się na rozpowszechnianiu dobrych praktyk i koncepcji rozwoju. Wzajemne uczenie zapewni wymiana przykładów zrównoważonych projektów, dobrych praktyk i doświadczeń. Rozpowszechnione zostaną innowacyjne metody, rozwiązania i prototypy, z których skorzystać będą mogli: architekci, projektanci, studenci, naukowcy i inżynierowie. 

>> Pobierz szczegółowe informacje

Chronologia:

18 stycznia 2021 – Oficjalna premiera Nowego Europejskiego Bauhausu


Podczas konferencji prasowej mogliśmy zapoznać się z założeniami inicjatywy i konkretnymi przykładami wdrożeń. Przedstawiona została dedykowana strona internetowa, która ma stanowić nie tylko źródło wiedzy i bieżących informacji, ale także platformę dialogu i wymiany myśli dla wszystkich.

>> Sprawdź stronę

Ma ona stanowić miejsce, w którym nasz indywidualny wkład staje się wspólną rozmową i inspiracją.  W ramach strony można dzielić się również opracowaniami i wnioskami instytucji z poszczególnych Unii Europejskiej Oficjalnie rozpoczęta została faza projektowania Nowego Europejskiego Bauhausu, która potrwa rok.– „Chcę, aby NextGenerationEU zapoczątkowało europejską falę napraw i uczyniło naszą Unię liderem w gospodarce o obiegu zamkniętym”  –  powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. – „Nasz obecny poziom zużycia surowców, energii, wody, żywności i użytkowania gruntów nie jest zrównoważony. Musimy zmienić sposób, w jaki traktujemy przyrodę, jak produkujemy i konsumujemy, żyjemy i pracujemy, odżywiamy się i ogrzewamy, podróżujemy i transportujemy” – dodała.

>> Zobacz całe przesłanie z okazji rozpoczęcia fazy projektowania NEB

Ty również możesz projektować NEB i zabrać głos w dyskusji.

>> Zostaw swoją opinię tutaj

--

3 grudnia 2020 – konferencja w Sevilli
Światowe Forum Samorządów we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej zorganizowało  hybrydową sesję spotkań, na których omówiono, w jaki sposób inicjatywa może inspirować myślenie samorządów lokalnych do dążenia do zrównoważonego rozwoju miejskiego w kontekście działań naprawczych.

>> Zobacz konferencję

--

październik 2020 – artykuł „A New European Bauhaus” opublikowany przez Ursulę von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej określiła w nim pierwszy zarys inicjatywy i jego główne cele. Nowy Europejski Bauhaus ma stworzyć przestrzeń twórczego i interdyscyplinarny dialogu. Podobnie jak historyczny ruch Bauhausu, który rozprzestrzenił się na całym świecie z Weimaru, Nowy Europejski Bauhaus ma być czymś więcej niż tylko szkołą architektury, która wykorzystuje nowe technologie i techniki. Przełomowy sukces Bauhausu nie byłby możliwy bez pomostu do świata sztuki i kultury czy wyzwań społecznych tamtych czasów. Nowy europejski Bauhaus powinien wyzwolić dynamikę zmian. Powinien pokazać, musimy zostawić znajome ścieżki i zmienić naszą perspektywę.

>> Przeczytaj cały artykuł

--

sierpień 2020 – ogłoszenie planu stworzenia Nowego Europejskiego  Bauhausu
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła plany stworzenia nowego Bauhausu w ramach unijnego planu naprawczego o wartości 670 miliardów euro. W orędziu o stanie Unii skierowanym do Parlamentu Europejskiego przewodnicząca podkreśliła potrzebę zapoczątkowania kulturalnej i zrównoważonej przestrzeni współpracy. Od tego czasu weszliśmy w pierwszą fazę NEB.    

_ _

Rola Centrum Designu w wyjątkowej inicjatywie


Centrum Designu jako członek BEDA partycypuje w fazie budowania inicjatywy New European Bauhaus, poprzez zabieranie głosu między innymi w dyskusjach podczas BEDA Open Doors. BEDA od początku ściśle współpracuje w tym zakresie z Komisją Europejską. Bezpośredni wyraz tego dialogu stanowiło BEDA Forum, które odbyło się 10 grudnia 2020, podczas którego prowadzono dyskusję z reprezentantami Komisji na temat kształtu i wpływu jaki powinna mieć inicjatywa.

>> Przeczytaj więcej.