ppnt gdynia | centrum designu

Centrum Designu jako członek BEDA uczestniczy w procesie projektowania ram New European Bauhaus

New European Bauhaus to wyjątkowa inicjatywa, ogłoszona w sierpniu 2020 roku przez Ursulę von der Leyen - przewodniczącą Komisji Europejskiej, mająca na celu zapoczątkowanie głębokiej odnowy Europy poprzez zaangażowanie do działania architektów, artystów, inżynierów i projektantów. Podobnie, jak w 1919 roku, kiedy to zapoczątkowano oryginalny Bauhaus, także dziś świat stoi przed obliczem licznych wyzwań, przede wszystkim klimatycznych. New European Bauhaus ma ponownie prowadzić do pozytywnych zmian. Drogą do tej odnowy ma być między innymi European Green Deal, czyli inicjatywy polityczne Komisji Europejskiej, prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Drugą składową jest Renovation Wave Strategy – strategia optymalizacji energooszczędności budynków. 

Rola Centrum Designu w wyjątkowej inicjatywie

Centrum Designu jako członek BEDA partycypuje w fazie budowania inicjatywy New European Bauhaus, poprzez zabieranie głosu między innymi w dyskusjach podczas BEDA Open Doors. BEDA od początku ściśle współpracuje w tym zakresie z Komisją Europejską.

Bezpośredni wyraz tego dialogu stanowiło BEDA Forum, które odbyło się 10 grudnia 2020, podczas którego prowadzono dyskusję z reprezentantami Komisji na temat kształtu i wpływu jaki powinna mieć inicjatywa.

„W 2021 czekają nas kolejne kroki we wspólnym budowaniu tego wyjątkowego ruchu. Już w styczniu ruszy strona internetowa poświęcona inicjatywie. W drugiej połowie roku ma także zostać ogłoszony nabór. Będzie to 5 lokalizacji w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdzie prototypowo testowane będą założenia tego ruchu. Każdy z projektów ma powstać w duchu zrównoważonego rozwoju, łącząc przy tym technologię, kulturę i sztukę z lokalnymi uwarunkowaniami.”
- tłumaczy Paulina Kisiel – kierownik Centrum Designu – członek rady BEDA Board.


Nowoczesna Gdynia


Gdynia od początku swojego istnienia opiera swoją tożsamość na innowacyjności i przyjazności mieszkańcom. To symbol modernizmu nie tylko w architekturze, ale także podejściu do wielu kluczowych zagadnień. Od lat w Gdyni podejmowane są działania mające na celu spowolnienie katastrofy klimatycznej oraz redukcję skutków zmian klimatycznych. Jednym z takich działań jest rozszerzanie terenów zielonych, które w naturalny sposób pomagają obniżyć temperaturę latem oraz lepiej gospodarować zasobami wody deszczowej, jednocześnie służąc wszystkim jako miejsce rekreacji. Czeka nas z pewnością wiele więcej takich inicjatyw w przyszłości. Gdynia jest miastem odpowiedzialnym klimatycznie, które wyznacza nowe kierunki. Więcej o inicjatywach, które już podjęto w mieście, przeczytasz w relacji ze spaceru, który prowadziła Paulina Kisiel. Zapoznaj się z artykułem.


Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na stronie Komisji Europejskiej na temat New European Bauhaus.