ppnt gdynia | centrum designu

Przeczytaj: Raport. Działania na rzecz zapobiegania skutkom zmian klimatu

PPNT Gdynia | Centrum Designu zbadało czego potrzeba mieszkańcom Gdyni. We wspólnym budowaniu lepszego miasta, bardziej dostępnego i odpowiadającego na zmiany klimatyczne, najważniejszym elementem jest uwzględnienie potrzeb mieszkańców. W tym celu powstał raport z badań fokusowych z mieszkańcami nad rozwiązaniami w przestrzeni miejskiej, które mogłyby wspomóc Miasto Gdynia i jej mieszkańców w walce ze skutkami zmian klimatycznych.

New European Bauhaus

Badania z mieszkańcami wpisują się silnie w założenia inicjatywy New European Bauhaus. Jej celem jest dążenia do osiągnięcia w Europie neutralności klimatycznej do 2015 roku poprzez wspólne, inkluzywne działania w duchu zrównoważonego rozwoju. Zmiany muszą się dokonywać właśnie w skali miast, ponieważ wówczas są najlepiej dostosowane do realnych potrzeb i warunków społeczności.

Zaprosiliśmy gdynian do wspólnej rozmowy o tym jakie powinno być miasto zrównoważone. Przeczytaj raport, który podsumowuje przeprowadzone we współpracy z Agnieszką Mróz (Service Sandbox) badania fokusowe z mieszkańcami Gdyni. Zobacz jakie rozwiązania w przestrzeni miejskiej, mogłyby wspomóc Miasto Gdynia i jej mieszkańców w walce ze skutkami zmian klimatycznych. Chcemy, aby był to punkt odniesienia dla wdrażania realnych zmian w przyszłości, opierających się na potrzebach ludzi. Rozwijanie nowoczesnego miasta, przyjaznego dla ludzi i klimatu nie jest możliwe bez udziału najważniejszego budulca tkanki Gdyni – jej mieszkańców, którzy tworzą miasto i wiedzą o nim najwięcej. 

Kluczowe wnioski z badań oraz dalsze kroki
 

Na co najczęściej zwracali uwagę mieszkańcy Gdyni? Na dezinformację i greenwashing, polaryzację postaw (aktywiści ekologiczni i denialiści), poczucie osamotnienia w walce z kryzysem klimatycznym (aktywiści miejscy), rozbieżność w perspektywie czasowej (przeciętny mieszkaniec oczekuje efektu tu i teraz, miasto działa długofalowo), problem z dostępnością sklepów z artykułami ekologicznymi, czy ograniczony dostęp do alternatywnych form transportu (niewystarczająca gęstość sieci połączeń autobusowych oraz dróg rowerowych). W raporcie ujęto także wyzwania z jakimi mierzą się mieszkańcy Gdyni oraz ich propozycje, dotyczące potrzebnych działań. Część z nich już jest realizowana w mieście. Program „Moja Woda” – dofinansowanie inwestycji służących gromadzeniu i zagospodarowaniu wód opadowych dla mieszkańców, oraz program edukacyjny wyrzucam.to. Realizowane są dofinansowania na budowę odnawialnych źródeł energii, modernizacja oświetlenia ulicznego i budowa nowych energooszczędnych punktów oświetlenia, instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, czy wypożyczalnie rowerów miejskich cargo. Powołany został również specjalny zespół ds. adaptacji miasta do zmian klimatu, który pełni funkcję opiniodawczą i doradczą miasta.

Wnioski zawarte w raporcie stanowią punkt wyjścia dla wytycznych w ogłoszonym przez Miasto Gdynia Otwartym konkursie ofert z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych.


PRZECZYTAJ RAPORT. 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE.