centrum designu

TT | Intruzi w mieście

Zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu TEMATY TRENDowate, które odbędzie się 4 kwietnia br. o godzinie 19.00 w Prototypowni PPNT. Tym razem skupimy się na "Intruzach w mieście"!

Od kiedy istnieją miasta ich nieodłączną częścią jest przestrzeń publiczna. Parki, skwery, ulice, place, bulwary to obszary o szczególnym znaczeniu, zaspokajające potrzeby mieszkańców, poprawiające jakość życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych. Co ważne, przestrzeń publiczna jest wspólna, powszechnie dostępna i każdy może przebywać w niej nieodpłatnie. Często jako odbiorcy i bezpośredni użytkownicy mamy jednak do przestrzeni zbyt obojętny stosunek.

Jeśli ograniczymy przestrzeń publiczną i spojrzymy na nią przez pryzmat naszego własnego podwórka, widzimy jak istotną kwestią jest dla nas zagospodarowanie tego obszaru. Okazuje się, że przestrzeń publiczną zaczynamy traktować jak prywatną.

Zwykle nie mamy wpływu na kształt i funkcjonalność naszego otoczenia. Decyzje dotyczące zmian odbywających się w tym obszarze nie są konsultowane z jej użytkownikami. Właściwie wszelkie ingerencje takie jak postawienie pomnika, ławki czy zbudowanie parkingu są powodem konfliktów pomiędzy urbanistami czy projektantami a samymi mieszkańcami. Świadomość, że przestrzeń publiczna jest dobrem wspólnym całej społeczności niewiele zmienia. Gdy artysta czy urzędnik podejmuje decyzję o postawieniu nowej fontanny kosztem istniejącego placu zabaw, zazwyczaj nie zastanawia się nad konsekwencjami swoich decyzji. Czy mieszkańcom taka zmiana jest potrzebna i czy są to działania, których oczekują i w których chcą uczestniczyć?

Czy istnieją granice interwencji artystów, urbanistów, rzeźbiarzy czy performerów w przestrzeń miejską? Jeśli tak, to gdzie przebiegają? Jak daleko mogą wkraczać w przestrzeń publiczną intruzi bez konieczności otrzymania zgody osób zamieszkujących lub użytkujących daną przestrzeń? Nasi goście opowiedzą nam o ingerencjach w przestrzeń z trzech różnych perspektyw: rzeźbiarskiej, projektowej oraz nowych mediów.  Będzie to okazja do tego, aby zapytać ich o inspirację i motywację do takich działań.

Goście Specjalni:
elvin flamingo
megi malinowska
tomasz Radziewicz

Opiekun merytoryczny spotkań z cyklu TEMATY TRENDowate: dr Marta Flisykowska | Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk