centrum designu

W sprawie autorów.

Trzecia edycja „W sprawie autorów”, Konferencji poświęconej prawom twórców i projektantów, już 8-9 kwietnia 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia!

Konferencja „W sprawie autorów” w sposób praktyczny przedstawia aktualne zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, ważne z punktu widzenia twórców i projektantów. Prelekcje oraz warsztaty prowadzone są przez prawników aktywnie działających w branży, a tematyka prezentowana jest w sposób praktyczny i zrozumiały dla osób, które nie mają na co dzień styczności ze słownictwem prawniczym.

I DZIEŃ – sobota, 8 kwietnia 2017 r., PRELEKCJE* – bezpłatne, bez rejestracji

PPNT Gdynia | budynek III| sala Kinowa
Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

11:00  | rozpoczęcie Konferencji;  

11:10 - 11:35
| Prawnoautorska ochrona fotografii - prof. UG, dr hab., adwokat Maciej Barczewski, Kierownik Centrum Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego;
 

11:35 - 12:00
| Twórca i artysta w ubezpieczeniach społecznych. - dr, radca prawny Joanna Szyjewska-Bagińska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji;
 

12:00 - 12:30
| Konstrukcja umów z przeniesieniem praw autorskich - adwokat Szymon Szarmach, Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk;
 

12:30 - 13:00
| przerwa kawowa
 

13:00 - 13:30
| Cytat artystyczny (na przykładzie cytatu muzycznego). O odmiennościach pomiędzy praktykami twórczymi a wymogami prawnymi - mgr Grzegorz Mania, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński;
 

13:30 - 14:00
Tymczasowa sądowa ochrona prawna w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej - radca prawny Dominika-Mróz Szarmach, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji;
 

14:00
- 14:30 | Ochrona praw twórców aplikacji i stron internetowych - radca prawny Krzysztof Skrobański;
 

15:00
zakończenie Konferencji.

*uwaga program może ulec zmianie  

Każda z prelekcji kończy się możliwością zadawania pytań przez publiczność. 

/////////////////////////////////////////////////////////

II DZIEŃ – niedziela, 9 kwietnia 2017 r., WARSZTATY – bezpłatne, wymagana wcześniejsza rejestracja (wsprawieautorow@wp.pl)

PPNT Gdynia| budynek IV | parter
Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

Szczegółowy opis warsztatów oraz warunki uczestnictwa opisane zostały na stronie Wydarzenia

Warsztaty nr 1  Twórcy znaków graficznych, a rejestracja znaku towarowego w Urzędach ds.
własności przemysłowej” - rzecznik patentowy, radca prawny Bartosz Szczepaniak.
 

Podczas warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia:
- czy mój projekt graficzny nie narusza cudzych znaków towarowych? Poszukiwania w bazach znaków towarowych (międzynarodowa klasyfikacja elementów graficznych, klasyfikacja wzorów przemysłowych). Podpisując z Klientem umowę o stworzenie dzieła (np. logotypu) autorzy składają oświadczenia, że przedmiot umowy nie narusza praw własności intelektualnej
osób trzecich. Czy jednak jesteśmy tego pewni? Celem warsztatu jest udostępnienie autorom narzędzia umożliwiającego sprawdzenie czy stworzony znak graficzny nie jest podobny do zarejestrowanych znaków towarowych.
- twórczość równoległa;
- co zrobić gdy wykorzystano nasz projekt graficzny - np. znajdzie się na produktach
- pojęcie utworu, moment powstania prawa autorskiego, wyłączenia spod ochrony (pomysły, idee), obszar ochrony prawa autorskiego, roszczenia z tytułu naruszenia;
- uprawnienia autorów projektów graficznych w postępowaniu sprzeciwowym w Urzędzie Patentowym RP.
Warsztat przewiduje także pracę w grupach. Uczestnicy otrzymają przykładowe znaki graficzne lub słowo graficzne i będą poproszeni o przeprowadzenie poszukiwań w zbiorach znaków towarowych EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).


Warsztaty nr 2 „Prawna ochrona marki” - Magdalena Miernik, Lookreatywni.pl
 

Marka to jedno z najcenniejszych aktywów każdej firmy. Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom szkolenia jak ważne jest świadome budowanie strategii rozwoju oraz przekazanie najważniejszych, praktycznych informacji na temat prawnej ochrony marki. Na warsztacie zaprezentowane zostanie spojrzenie na markę zarówno z prawnego, jak i biznesowego punktu widzenia.
Wstępny plan warsztatu:

- Marka z prawnego punktu widzenia

- Strategia ochrony marki - jak ją zbudować
?
- Metody ochrony najważniejszych elementów marki (logo, nazwy, hasła reklamowego, domeny, reputacji i wizerunku)
- Case study: zbuduj strategię ochrony marki startupu (praca w grupach)
- Podsumowanie warsztatu
Warsztat przeznaczony dla freelancerów, przedsiębiorców, startupów i wszystkich tych, dla których temat ochrony marki jest ważny i ciekawy.


Warsztaty nr 3
„Zasady sporządzania umów” - adwokat Tomasz Pałgan
 

Warsztaty poruszają zagadnienia z zakresu:
- wskazania najpopularniejszych typów umów zawieranych przez twórców;
- porównania podobieństw i różnic pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia, z uwzględnieniem zalet wynikających z każdej z ww. umów;
- budowy umowy – jakie warunki musi spełniać umowa, aby uznać ją za obowiązującą i skutecznie zawartą pomiędzy stronami;
- konstrukcji umów, z uwzględnieniem kwestii sposobu opisu podmiotów zawierających umowę, przedmiotu umowy, świadczeń stron oraz wzajemnej odpowiedzialności stron umowy;
- wskazanie przykładowych klauzul umownych i postanowień końcowych umów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa autorskiego;
- stworzenie przez każdego (chętnego) słuchacza warsztatów, przykładowego tekstu umowy zawierającego klauzule i postanowienia umowne, dotyczące indywidualnej problematyki zainteresowanego wraz z możliwością omówienia projektu umowy po warsztatach.

Warsztaty rozpoczynają się o godz. 11.15. Planowany czas trwania warsztatów to 60 minut. W celu zapewnienia indywidualnego podejścia do uczestników, do każdej z grup może się zapisać max 10 osób. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o udziale w warsztatach.

////////////////////////////////////////////////////

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do artystów, projektantów graficznych, projektantów z zakresu wzornictwa, mody, architektów, studentów, pracowników oraz absolwentów studiów artystycznych i prawniczych, osób związanych z branżą prawniczą, jak również wszystkich osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

Link do Wydarzenia: https://web.facebook.com/events/695540407284465/

Zapraszamy!

//////////////////////////////////////////////////////////////
Wydarzenie powstałe we współpracy z PPNT Gdynia, Centrum Designu Gdynia, Wydziałem Prawa i Administracji UG oraz Wydziałem Grafiki ASP w Gdańsku.

Patronat: Urząd Patentowy RP, Prezydent Miasta Gdyni, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Lookreatywni.pl, Sztuka Wyboru, Grafmag, Traset Rzecznicy Patentowi Czabajska, Szczepaniak Sp.p., Traffic Design.

„W sprawie autorów” stanowi inicjatywę studentki V roku grafiki ASP w Gdańsku i absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UG, Alicji Pałgan.