centrum designu

Rewitalizacja - naprawić dzielnicę. Chylonia, Meksyk, Oksywie, Witomino - opracowania studentów PG

Jaki jest jej cel i na czym polegają działania rewitalizacyjne w miastach? Czy wystarczy usprawnić komunikację, powiększyć ilość parkingów, naprawić drogi, zmodernizować istniejące domy, aby naprawić miasto? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć wraz ze studentami Wydziału Architektury PG podczas wystawy, którą będzie można oglądać w PPNT Gdynia w dniach 13-31 października br.

Na wystawie zaprezentowane zostaną najciekawsze rozwiązania zaproponowane przez studentów Politechniki Gdańskiej dla 4 gdyńskich dzielnic: Chyloni (rejon ulic Zamenhofa i Opata Hackiego), osiedla Chyloni - tzw. Meksyku, Oksywia (rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i Śmidowicza) oraz Witomina-Radiostacji (część zachodnia). Mogą się one wydawać nieco utopijne, miejscami zbyt śmiałe, naiwne lub dyskusyjne. Projekty są próbą stworzenia spójnych wizji działań urbanistycznych i architektonicznych, które mogą wspomóc głębsze przemiany stanowiące o poprawie jakości życia mieszkańców analizowanych miejsc.

Najważniejszym zadaniem współczesnej urbanistyki nie jest tworzenie nowych miast lub dzielnic, ale możliwie najlepsze wykorzystanie tego, co już istnieje. Większość miast, szczególnie tych największych, obejmuje źle funkcjonujące obszary – zaniedbane, gorsze, wstydliwe, które wymagają działań naprawczych, czyli rewitalizacji. W myśl tej idei pracowali studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w ramach semestralnych ćwiczeń projektowych, pod okiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Zielonko-Jung, prof. nadzw. PG. Każda z grup stworzyła ogólny plan zagospodarowania całego obszaru, a poszczególne osoby lub mniejsze zespoły zajęły się wybranymi fragmentami, obiektami. W procesie projektowym szczególnie pomocne dla studentów okazały się specjalistyczne opracowania stanowiące podstawę dla Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Ten około 300 stronnicowy dokument, przygotowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, zawiera dogłębną analizę obszarów wytypowanych do rewitalizacji. Tworzy ona charakterystykę nie tylko terenów, budynków i infrastruktury technicznej, ale przede wszystkim mieszkańców. Pozwoliło to studentom lepiej zrozumieć rzeczywiste problemy, a nie tylko te wynikające z jednostronnego, architektonicznego spojrzenia. Zapraszamy do zapoznania się zaproponowanymi rozwiązaniami.

uczestnicy wystawy: 

CHYLONIA
Magdalena Klimowicz
Kaja Ratajczyk
Monika Sokołowska
Marta Strus

MEKSYK
Oliwia Jarocka;
Ewelina Mierzejewska
Paulina Okraszewska
 Sandra Wróbel
Ilona Załączkowska

OKSYWIE
Krzysztof Barański
Klaudia Danilczuk
Witold Dłubakowski
Paulina Fitał
Karolina Gniewek
Dominika Harajda
Tomasz Jankowki
Maciej Szałkowski
Kacper Trzmiel

WITOMINO
Liliana Borovska
Elena Nikiforova
Adam Śleszyński
Dominik Tyburski
Olana Tyvonchuk

kuratorzy wystawy: 
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej
mgr inż. arch. Jacek Józekowski. Politechnika Gdańska

organizator : 
Gdynia | PPNT Gdynia | Centrum Designu 

kiedy? 
wystawa: 13-31.10.2018 | godz. 10:00-18:00 (codziennie oprócz świąt)
wernisaż:
12.10 godz. 18:00

oprowadzanie kuratorskie:
  12.10.2018 godz. 18:15 

gdzie? 
PPNT Gdynia | Centrum Designu 
galeria F0.26, budynek IV 
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia