centrum designu

KONKURS - KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Trwa kolejna odsłona Konkursu na działania z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 roku.

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 4082/16/VII/M ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 roku.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000 złotych.

Oferty należy składać do dnia 29.02.2016 roku do godziny 16.00 w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 r.”
     

Szczegóły oraz formularz oferty znajdziecie tutaj! 

----

Lista Podmiotów ubiegających się o dotację otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego dot. wsparcia lub powierzenia zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 roku.  

Oferta nr 1

Nazwa: Neonowy witacz dla Gdyni.
Instytucja : Stowarzyszenie Traffic Design
Wnioskowana kwota dotacji: 41 900,00
Koszt całkowity zadania: 52 292,00  

Oferta nr 2

Nazwa: Zwiększenie potencjału rekreacyjnego przestrzeni publicznej w rejonie ulic Chwarznieńskiej i Roliczej ( zachodnia część dzielnicy Witomino – Radiostacja) na potrzeby codziennego użytkowania.  Instytucja : Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
Wnioskowana kwota dotacji: 59 200,00
Koszt całkowity zadania:63 200,00