centrum designu

W sprawie autorów

"W sprawie autorów" - konferencja poświęcona prawom twórców i projektantów.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie w praktyczny sposób zagadnień z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, które bezpośrednio wpływają na jakość i pewność pracy twórców i projektantów.

Zaproszeni goście to przede wszystkim praktycy prawa, którzy przedstawią w przystępny sposób wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, przy użyciu słownictwa zrozumiałego dla osoby nie zajmującej się tematyką prawniczą.

Tematyka.
Wśród tematów pojawią się zagadnienia związane m.in. z umowami i klauzulami umownymi, ochroną znaków graficznych (w tym niezarejestrowanych), postępowanie przed sądem w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich, ochrona wizerunku w Internecie czy też informacje dotycząceochrony pracy projektantów i twórców wynikającej z prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, jak również zagadnienie przenoszenia praw autorskich.  

Dla kogo.
Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do artystów, projektantów graficznych, projektantów z zakresu wzornictwa, mody, architektów, studentów, pracowników oraz absolwentów studiów artystycznych i prawniczych, osób związanych z branżą prawniczą, jak również wszystkich osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

Wydarzenie powstało z inicjatywy studentki V roku prawa UG i IV roku grafiki ASP w Gdańsku, Alicji Pałgan we współpracy z PPNT Gdynia, Centrum Designu Gdynia, Wydziałem Prawa i Administracji UG oraz Wydziałem Grafiki ASP w Gdańsku.

Patronat: Urząd Patentowy RP, Prezydent Miasta Gdyni, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Lookreatywni.pl, Grafmag, Traffic Design, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej PPNT Gdynia.


Dołączcie do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1685612185045719/21 maja 2016 r. (sobota) | godz. 10:00-15:00,
Centrum Designu Gdynia,
PPNT, budynek nr III, sala kinowa
Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia  
----------------------------------------------------------

Harmonogram*:

10:00  | rozpoczęcie Konferencji;  
10:10 - 10:35 | Między adaptacją a inspiracją - utwory zależne a inspirowane - prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski, adwokat, Kierownik Centrum Prawa Własności Intelektualnej UG;
10:35 - 11:00
| Czy wszystkie wytwory to utwory, czyli co w prawie autorskim podlega ochronie - Dominika Gałecka, ROIP PPNT;
 
11:00 - 11:30
| Artysta vs Social Media - portale społecznościowe w świetle ochrony prawno-autorskiej - Joanna Marszałek;
 
11:30 - 12:00
|
Rodzaje umów i przykłady ich zabezpieczenia w relacjach pomiędzy autorem a kontrahentem - adwokat Bartłomiej Babij;
12:00 - 12:30
| przerwa kawowa;
 
12:30 - 13:00
|
Cywilnoprawna procedura dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych - ciężar dowodu, rola biegłego - radca prawny Dorota Senger, BGST Radcowie Prawni
13:00 - 13:30 | Logo z prawnego punktu widzenia - Magdalena Miernik, Lookreatywni.pl;  
13:30 - 14:00 | Przenoszenie praw autorskich - radca prawny Krzysztof Skrobański "Kancelaria Radców Prawnych Cognitor";  
14:00 - 14:30 | Strefa Startup – Katarzyna Gajewska, PPNT Gdynia    

*
uwaga program może ulec zmianie.